Masjid Al-I'tisam

Maikoop - Sejarah Maikoop


Pegawai dan AJK Masjid Sesi 2013/15 telah berjaya menubuhkan MAIKOOP dibawah galakan ANGKASA dan JAIS untuk memperkasakan ekonomi dan jaringan ekonomi ummah. MAIKOOP telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan merupakan usahasama ahli kariah dengan masjid. Penubuhan ini bertujuan untuk membantu Lajnah Ekonomi meningkatkan kemampuan ahli kariah dan masjid untuk:-

1. Mengembangkan aktiviti perniagaan di masjid.
    2. Mendapatkan peluang latihan, jaringan perniagaan yang lebih tersusun.
    3. Memperolehi pembiayaan perniagaan dari pihak SKM / bank berskala besar.
    4. Memupuk budaya perniagaan berlandaskan syariah.
    5. Menambah jumlah dan mutu perniagaan orang-orang Islam di Malaysia.

Alhamdulillah MAIKOOP kita mula menunjukkan keuntungan sedikit setelah lebih empat tahun beroperasi. Buat masa ini MAIKOOP mempunyai 58 orang ahli berdaftar dengan modal berbayar sebanyak RM 58,000. Diantara aktiviti Lajnah Ekonomi bersama MAIKOOP adalah seperti berikut:-

PENGURUSAN SEWA PREMIS PERNIAGAAN MASJID

Lajnah Ekonomi telah melantik MAIKOOP, menguruselia premis-premis perniagaan yang terdapat di masjid. Pengembangan perniagaan di masjid sekarang agak terbantut sedikit kerana kerja-kerja pembesaran. Berikut adalah perkembangan premis-premis yang diseliakan:-

TAPAK BASUH KERETA

MAIKOOP dengan persetujuan masjid telah menerima tawaran pihak pengusaha untuk menaik taraf premis basuh kereta sejajar dengan bangunan baru masjid. Apabila selesai menaiktraf kemudahan tersebut, pihak pengusaha bersetuju untuk membayar kadar sewa baru iaitu RM 3,500 dari RM 1,600 sebulan. Masjid juga telah bersetuju untuk memotong dari kadar sewa sebanyak RM 1,900 sebulan selama setahun untuk membayar kos menaiktaraf kemudahan ini lebih kurang RM 22,000. Buat masa ini masjid masih berharap untuk mendapat kelulusan JAIS bagi memohon lesen perniagaan sementara dari MBSA.

KEDAI GUNTING RAMBUT

MAIKOOP telah berjaya mendapatkan kadar sewa yang lebih tinggi dari pengusaha yang baru. Setakat ini, ada pengusaha berbangsa Melayu yang berminat. Dimasa depan, kedai gunting rambut perlu dipindahkan ke tempat baru kerana premis sekarang akan terlibat dengan pembesaran masjid dan bangunan tahfiz. Khidmat gunting rambut ini perlu dikekalkan kerana amat digemari oleh ahli kariah masjid terutama ibu-ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.

DISPENSER AIR BERSIH

Setakat ini terdapat dua (2) buah dispenser air bersih diletakkan diluar pagar masjid untuk kegunaan ahli kariah. Pihak pengusaha selalu membayar masjid RM 160 sebulan bergantung kepada kegunaan air. Tapak baru perlu dicari apabila pembesaran masjid siap nanti.

KEDAI / KIOSK MAIKOOP

MAIKOOP telah menubuh dan mengusahakan sebuah kedai atau kiosk jualan barangan / khidmat yang asas untuk ahli kariah terutama kepada pelajar-pelajar yang datang ke masjid. Konsep kedai MAIKOOP lebih mirip kepada kedai kecil 7-11. Seperti kedai koperasi ditempat-tempat lain, perkembangan kedai agak perlahan sejak sesi 2013/2015 lalu, tetapi kini, mula bergerak aktif sedikit.

MAIKOOP agak berjaya dengan adanya seorang kakitangan sepenuh masa untuk menjaga urusan harian MAIKOOP. MAIKOOP akan mencari seorang lagi pembantu pada masa hadapan bagi membantu melancarkan urusan perjalanan kedai MAIKOOP, InsyaAllah. MAIKOOP berharap kedai ini akan dapat dimajukan segera untuk menjadi platform penyatuan ahli-ahli koperasi / kariah dan mampu memperkenalkan MAIKOOP kepada jaringan perniagaan yang lebih besar.

Hasil pertumbuhan ekonomi yang baik, MAIKOOP cuba mengorak langkah dengan menawarkan perkhidmatan sewaan kepada khidmat cucian kereta dan kedai gunting rambut. Sehingga kini MAIKOOP telah mempelbagaikan aktiviti perniagaan. Ini adalah inisiatif pengurusan MAIKOOP yang proaktif dan bijak merebut peluang demi kelangsungan ekonomi MAIKOOP itu sendiri.

VISI, MISI DAN SLOGAN MAIKOOP

VISI

Koperasi Kariah masjid terbaik di Selangor sehingga mampu memberikan pulangan pelaburan 60% pada tahun 2021.


MISI

Menawarkan produk, perkhidmatan, kontrak dan latihan untuk membina potensi dan kualiti dalam menguruskan perniagaan dan melebarkan jaringan muamalat keperluan ahli koperasi, ahli kariah dan jemaah masjid.


SLOGAN

Kombinasi ketiga-tiga perkataan tersebut berupaya menyerlahkan lagi Koperasi Kariah Masjid TTDI Jaya Shah Alam Berhad (MAIKOOP) agar memaparkan budaya dan nilai yang mementingkan kesejahteraan umat Islam (Ahli Koperasi, Ahli Kariah dan Jemaah) sebagai tunjang utama aktiviti MAIKOOP ‘Berwibawa dan Berbakti’.

  -Berwibawa
    *mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan sehingga membawa Koperasi Kariah Masjid TTDI Jaya Shah Alam Berhad ke satu tahap yang lebih baik setanding dengan koperasi kariah masjid yang Berjaya di Selangor.

  -Berbakti
    *mengabdikan (menghambakan) dalam membuat sesuatu yang berfaedah untuk memberi jasa kepada ahli koperasi, ahli kariah dan Jemaah masjid sesuai dengan tuntutan syarah. -diguna pakai untuk sebarang urusan rasmi Maikoop seperti surat menyurat dll

Masjid Al-I'tisam