Masjid Al-I'tisam

Pembesaran Masjid
Akaun untuk sumbangan pembesaran masjid adalah seperti berikut :

562478130016

DANA KOMPLEKS ISLAM AL-I'TISAM

Malayan Banking Berhad (Maybank)

8600829710

DANA KOMPLEKS ISLAM AL-I'TISAM

Commerce International Merchant Bankers (CIMB)

12038010108647

DANA KOMPLEKS ISLAM AL-I'TISAM

Bank Islam Malaysia Berhad (Bank Islam)

12110000408711

DANA KOMPLEKS ISLAM AL-I'TISAM

Bank Muamalat Malaysia Berhad (Bank Muamalat)

**Bagi yang memerlukan resit pengecualian cukai sila emelkan NAMA, NO. KAD PENGENALAN, ALAMAT, NO. TELEFON berserta BUKTI PEMINDAHAN WANG) ke alamat EMEL : info@kiai.com.my

Masjid Al-I'tisam